Zpět

Ježíši tys mě získal

You have won me

Sloka 1:

F#mMám, Tvou milost Dmám

Mou hanbu jsi Asmyl

A zahrEnul mě láskou

F#mJsem čistší než Dsníh

Ty's mě vykouApil a zachráEnil

Refrén:

DJežíAši, Ty's mě Ezískal a zlámal pouta

DS milosAtí a Eláskou jsi vyhrál nad smrD

VšechnaA sláva a Echvála je navěky DTvá  A     E

Sloka 2:

Mám, Tvou lásku mám

Ty's opustil trůn

A v krvi na kříži umíral

Ten úžasný kříž,

Co vinu a hřích můj odstranil

Bridge:

DZakřič to a Apozvedej Ehlas ve chvále

DZpívej dál, ať Acelý svět Eví, teď ví, že

DŽivý Ježíš AzachraňuEje, on zachraňuDje   A    E