Zpět

Nádherný

Glorious

F#m          D     A

Sloka 1:

ASvou naděF#m

Měníš můj Dživot

Jako F#msuchou zem mění Edéšť.

Nic Avíc nechci F#mmít,

Můj duch ti Dzpívá,

Tvá F#mdobrota mě přemáEhá.

Refrén:

Ty jsi F#mnád   EherAný,

DTy jsi F#msvatý, Esvatý.

Hlas F#mne     Ebem Azní,

JsiD hoden F#mslávy, Eslávy.

V mé duši zní,

Že jsi svatý, svatý.

Lidé vyhlásí,

Jsi hoden slávy, slávy.

Sloka 2:

Jsem svobodný

Pouta strachu jsi zlámal

A pokoj tvůj proudí k nám.

Jsi můj dobrý Pán,

Plný radosti tvé

Srdce ve chvále pozvedám.

Bridge:

Naše Dchvála, když zní,

Nebem F#motřásáš

A Apohneš zemí. E