Zpět

Ve vlnách

Oceans

Sloka 1:

CmTy mě voláš Bb do nezEbnáma

Jít po Bbvodách nejisAbtých

Tam Cmnacházím

Tě a Bbmoje Ebvíra

Ve vlBbnách vítěAb

Refrén:

AbPak Tvoje Ebjméno zavoBblám

AbA na vlEbny se nedíBbvám -

Když stoupaAbjí,

V Tvém náruEbčí odpočíBbvám

Vždyť já jsem AbTvůj a BbTy jsi Cmmůj  Bb      Eb      Bb      Ab

Sloka 2:

V bouřích prožívám Tvou milost

Držíš mě a vedeš dál

Když klopýtám a strach mě svírá

Ty nezklameš a zůstáváš

Bridge:

CmVeď mě tam, kde má důAbvěra hranic nemá

EbKam mě Tvůj Duch volá, Bbať po vodě kráčím

CmVezmi mě hloub, než kam Abčlověk může dojít

EbV přítomnosti Tvojí Bbmoje víra sílí

AbVeď mě tam, kde má důEbvěra hranic nemá

BbKam mě Tvůj Duch volá, Abať po vodě kráčím

vezmi mě hloub, než kam Ebčlověk může dojít,

Bbv přítomnosti tvojí Abmoje víra sílí