Ben Fitzgerald

Slide 1 Slide 2

Ben Fitzgerald:

Prosím, prosím, naslouchejte v tomto příspěvku mému srdci. Je to něco, na čem mi hodně záleží a co mne hluboce trápí. Vidím, jak tu na Facebooku spousta lidí vyjadřuje své názory na to, jaký Bůh je a jaký není. A upřímně řečeno je to spíše probírání věcí o Bohu, které nemůžeme úplně pochopit a pojmout do jedné definice, tak si vymýšlíme způsoby, jak tomu porozumět. Mluvím zejména o lásce a o tom, jak chápeme Boží dobrotu. Boží dobrota je to, jaký je On, dobrý. On je láska a laskavost, natolik laskavý, že dal krev svého Syna za naše hříšné životy.

Ale Bůh je i přísnost a to bychom měli mít také na zřeteli. Denně tu vidím lidi z celého světa, jak podléhají velmi svůdnému klamu – a je to tak snadné, protože tento klam není založen na něčem zlém, ale spíše na něčem dobrém, na lásce. Jsou tu lži jako: Láska znamená, že se všichni dostanou do nebe, budou s Ježíšem, nikdo nepůjde do pekla, peklo vlastně neexistuje; všichni jsou od přirozenosti dobří; Bůh soudí svého Syna, a proto nikdy nebude soud; jakékoli náboženství je přijatelné, pokud je s láskou; to, co někdo zažil blízko smrti, určuje Pravdu o věčnosti; Boží slovo si mohu vyložit, jak chci; a tvé chování je úplně jedno, protože Ježíš zemřel za všechny hříchy!

VŠECHNY TYTO LŽI nejsou vůbec založené na Božím slově v Novém zákoně, a Bůh nemůže lhát. Jeho slovo je pravdivé, obstálo ve zkoušce času a věků ačkoli prakticky každá kultura se pokusila Bibli vymazat z povrchu zemského. On ztvárnil svými ústy vesmír a také jimi vytvořil tvůj vlastní život a dech. Ježíš je sám Jeho slovy, nejsou oddělení, on nebude nikdy lhát, ani se nestane, že by je nedodržel. Definice lásky podle člověka je nicotná v porovnání s Bohem, který za nás dal svého vlastního syna. Nemáme sebemenší právo mu mluvit do toho, jak by měl zrušit peklo nebo dokonce soud nad lidstvem. A hlavně, naše myšlenky tu jsou jen na prchavou chvilku, přichází a odchází, naše životy jsou krátké a Bůh je věčný. Má víc moudrosti a porozumění než kdokoli jiný a já se Boha Otce tím správným způsobem bojím.

Prosím, nenechte se podvést učiteli z YouTube, kteří říkají, že není posmrtný život v nebi nebo v pekle; nebo říkají, že všechny pravdy jsou stejné; nebo říkají, že to je všechno o lásce…. Není! Je to o Ježíši, jen o Ježíši! On není jedna z cest, On je TA CESTA… Když postavíš celý svůj život na Něm a na Jeho slovech, budeš moudrým stavitelem. Ale jestli stavíš svůj život na sobě, svých vlastních názorech a satanových našeptáváních, skončíš ve zmatku a odpadneš právě od té jediné Osoby, která má moc tě vysvobodit. Nevěř lidem proto, že jsou hodní, nebo proto, že tady ve facebookových příspěvcích znějí chytře, věř Ježíšovým slovům a stůj si za nimi. Radši bych byl, kdyby mne teď lidé nenáviděli, s vědomím, že jsem se je snažil zachránit, než aby mne pak nenáviděli v pekle za to, že jsem se o to nikdy nepokusil.

Ben Fitzgerald, facebook, 3.8.2015 4:30

  • 24. září 2015