Ray Hughes

Slide 1 Slide 2

Kdo je Ray Hughes?

Autor, skladatel písní, básník, učitel, který přes 40 let cestuje po celém světě a jehož vášní je tvořivost a trénování tvořivých lidí. Spolupracuje s hnutím Bethel v Kalifornii, vyučuje i na WorshipYou (letní škole pro chváliče).

-Jeho další vášní jsou sušenky, staré kytary a „dívání se darovaným koňům na zuby“. Nevěří lidem, které „staří dobří psi“ nemají rádi.-

K Ježíši Kristu se obrátil během hnutí Jesus Movement v roce 1971 a hned se na jeho svědectví začali obracet další lidé. Oslovoval mládež, objížděl celé Kentucky se svou rockovou evangelizační kapelou jako „hippies“. Šest let sloužil ve věznicích koncerty a evangelizačními shromážděními.

Na začátku 80. let se doslechl a uvěřil, že může zpívat nejen „o Ježíši“, ale přímo „Ježíši“. Toto zjevení obrátilo jeho život naruby, jako kdyby se v uctívání „znovu narodil“, objevil úplně novou dimenzi Boha.

Ve svém sboru vedl chvály a pořádal velké konference pro chváliče z jiných sborů, z celé Ameriky, později na začátku 90. let i v Rusku. Tak vznikly jeho Selah Ministries. Všude, kde vedl lidi, přirozeně v nich probouzel tvořivost, takže v jeho sboru bylo až 83% umělecky činných členů. I nadále hodně cestuje, vyučuje o zvuku nebes a o tom, jak si jej Bůh používá.

Přestože nemá žádné formální vzdělání, dokonce ani hudební, takže neumí číst noty, hraje na dvanáct hudebních nástrojů. Bůh mu dal mimořádný hlad a touhu po poznání a pravdě. Jako samouka ho Bůh uvedl do tajů fyziky a dalších přírodních věd a dal mu mnohá zjevení, když toužil proniknout hlouběji. Nepřestává žasnout nad dokonalostí stvoření, které svou nádherou ukazuje, jak je náš Stvořitel neskutečně milující a mocný, a které ho neustále uctívá.

Ray Hughes patří mezi celosvětově vyhledávané učitele o moci uctívání a jeho významu v probuzení – vyučuje a vede chvály ve významných sborech v USA i v Evropě (např. Německu). Jeho kniha Zvuk nebe, symfonie země motivuje čtenáře k hlubší touze po tom, aby to co je v nebi, pronikalo skrze věřící na zem.

  • 28. březen 2016