Wolfhard Margies

Blog 1

Krátká bojovná předmluva...

Ukázka z knihy Uzdravení duševních nemocí

.... Máme úžasného Pána a přítele, který za nás položil život a který na sebe vzal naši vinu, naše bolesti, naše trápení i naše odmítnutí. Vděčíme mu za to, že nás zachránil před hříchem a jeho následky – před trestem za přestoupení, před životem, který postrádá smysl a odcizením se Bohu. V Kristu je nám darováno odpuštění, spravedlnost a pokoj s Bohem, se sebou samými i s naší minulostí. On na sebe vzal naše bolesti a duševní utrpení a dal nám místo toho plnohodnotný život, který sahá až do věčnosti, kterou nám zprostředkovává již nyní. Je to Bůh zázraků, uzdravení a vysvobození, který je schopen zbavit nás jakékoli spoutanosti. ...

  • 29. duben 2016