Graham Cooke

Slide 1 Slide 2

S negativními myšlenkami se nehádej, ignoruj je!

http://brilliantperspectives.com/dont-argue-with-negative-thoughts/

Tomu, čemu věříme, nedovolíme, aby bylo ovlivněno okolnostmi. Naopak, aby se posílilo.

Co kdyby byly všechny tvé okolnosti skutečně zdrojem tvého posílení, ať už jsou dobré, špatné, nebo hnusné? Co když si Bůh používá špatnou situaci k tomu, aby posílil tvou víru? Nebyl by to celý on? Co když si plánuje: „Tohle dopustím proto, že tě chci skutečně posílit v tom, kým jsi. Chci tě naučit o trochu víc trpělivosti a vytrvalosti. Jen mi zůstaň nablízku a nepanikař!“

My ovlivňujeme naše okolnosti tím, čemu věříme o Bohu, že pro nás je. To nám umožní postavit se tváří v tvář našim okolnostem s hlavou vzhůru a v plné síle říct: „Poslouchej, tohle jsem já. Tohle je pro mne Bůh. Tohle je moje pravá identita a tyhle okolnosti ze mne udělají lepšího člověka. Upgraduje mne to!“

Ten nejlepší způsob, jak se vypořádat s negativními okolnostmi, je změnit své smýšlení. S negativitou se nedohaduj. Ignoruj ji! Pak energicky vkroč do smýšlení Kristova a objev jeho zalíbení.

Musíš si uvědomit, kým se v Duchu stáváš, a pak ti dojde, že všechny tvé životní okolnosti mají své místo v tom, aby tuto tvou identitu posílily.

Jak se píše v Efeským 4,20-24:
„Vy však jste se o Kristu takto neučili, pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“

Nebo v Koloským 3,9-10:
„ Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka a jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil.“

Starým já se nezabýváš, dáváš ho stranou.

Mrtvole se už nevěnuješ. Ani své staré přirozenosti neposkytuješ poradenství. Vychováváš svou novou přirozenost v Ježíši.

Obnovuj se duchem své mysli. Věnuj pozornost tomu, kým je pro tebe Ježíš, protože tam leží tvá svoboda. Oblékni toho nového člověka, který je Božím obrazem – a spravedlnost poteče.

Často si neuvědomujeme, jak krásní pro Boha jsme a jak majestátní je jeho láska k nám. Tvé nové já bude mluvit pravdu, která tě osvobodí.

V Ježíši se náš pohled na sebe a na naše okolnosti stále vylepšuje. Naslouchat svému starému já není v souladu s biblickou vírou. Je to jako mít lístek do první třídy v letadle, ale raději místo toho cestovat autokarem.

Jsi novým stvořením, ten starý člověk je mrtvý. Považujte se za mrtvé hříchu, ale živé Bohu. Uveď to být živý Bohu do praxe ve svém myšlení. Pamatuj, že máš v Ježíši letenku do první třídy.

Tento týden, když si všimneš, že se plíživě vkrádají negativní myšlenky, připomeň si nahlas svou pravou identitu:

Miluji opravdové propojení s Ježíšem a nespokojím se s žádným podřadným smýšlením, když chci smýšlet jako On. Chci o sobě smýšlet tak, jak o mně smýšlí Bůh.

  • 15. listopad 2016