Kris Valloton

Slide 1 Slide 2

Co o tobě vypovídají Tví nepřátelé

Kris Valloton 18.1.2016 http://krisvallotton.com/your-enemies-define-you/

Chceš vědět, jaké je Tvé životní poslání? Tak mi řekni, kdo jsou Tví nepřátelé. Člověk, který nemá nepřátele, nemá ani žádné životní poslání! Tvoji nepřátelé se Tě v místě Tvého životního poslání bojí. Chceš vědět, kde se Tvé životní poslání setkává s Tvou příležitostí? Naslouchej svým nepřátelům – oni tvé životní poslání znají lépe, než Ty.

Pochop mne dobře, Tví nepřátelé se nebojí nutně Tvé síly, ale mají tendenci se Tě bát, když jsi na místě svého životního poslání. Skvělým příkladem je nám v tom Gedeon. Bůh ho povolal, aby vedl malý třísetčlenný oddíl proti velké a mocné armádě Midiánců. Ale Gedeon se hrozně bál. Tak mu Bůh řekl, aby sestoupil do nepřátelského tábora a poslechl si, co si tam o něm povídají. Tady je to popsáno v knize Soudců 7,13-15: „Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: „Víš, zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se až ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama a zbořil.“ Na to mu ten druhý odpověděl: „To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!“ Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: „Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor do vašich rukou!“

Stejně to v démonické oblasti probíhalo, když tu na Zemi chodil Ježíš. Podívejte na to: ‚V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“ - „Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj.‘ Své nepřátele musíš milovat! Oni jsou k smrti vyděšení, protože Tvé životní poslání je jejich konec. Bojí se Tví nepřátelé Tvého životního poslání?

  • 6. březen 2016