Kris Vallotton

Blog 1

Proces „patření někam“

http://krisvallotton.com/the-process-of-belonging/

Tohle téma už je dlouho v mé mysli, asi rok. Téma patřit někam. Celý svět touží po tom, aby někam patřil a byl součástí něčeho. Lidé se připojují ke gangům, IS a podobně, ale nemyslím si, že tolik lidí by chtělo být destruktivními, spíše jen chtějí někam patřit.

Když mě Bůh něco učí, vidím to pak všude skrze tenhle filtr. To je skvělé. Když jsme se dnes ráno modlili, vedl Dave před shromážděním modlitební a vedl nás do stejného tématu. Je skvělé vědět, že ještě někdo další taky naslouchá Duchu svatému 

Víte, lidé nejdříve někam patří, pak věří a pak jednají. Nemůžeme po nich chtít opačné pořadí. Začneme jednat když věříme a věřit, když patříme.

Lidi mnoho nezajímá co víš, dokud neví, že se zajímáš.

Je to proces : nejdříve to vypadá – 1.navštívil jsem jejich sbor, 2.šel jsem do toho sboru, 3.navštěvuji sbor Bethel, 4.Jsem součástí sboru Bethel, 5.Patřím do sboru Bethel, 5.V mém sboru

Nikdy jsme příliš nezdůrazňovali členství. Jsi tady, jsi člen, protože nás následuješ a jsi tu. Ale nyní cítím, že lidé začínají mít silnou potřebu patřit někam

Jakmile začneš říkat „můj“ sbor, je to něco, co budeš ovlivňovat, protože si to přivlastňuješ. Nemůžeš mluvit do věcí zvenku – víte měli byste to ve vašem sboru dělat takhle… prorok atd.

Nedávno jsem poslouchal PhD….. dělala sociální studii 6 let o tom, co je základní potřeba lidstva. Společná ve všech možných vrstvách, zemích, pohlavích atd a zjistila, že každý člověk na zemi je biologicky nucen mít společenství. Když začala dělat tu studii, byla nevěřící, když skončila, byla křesťanka. Ta základní biologická potřeba je propojení. A nepřítel číslo jedna pro propojení je Hanba. Usvědčení říká, ty jsi udělal něco špatného. Hanba říká, ty JSI něco špatného. Když jsi ve skupině lidí máš dojem – já nejsem dost chytrý, duchovní, krásný, neznám dost Bibli, nebo Ježíše…. a mám dojem, že pokud společnost zjistí kdo jsem, objeví, že nejsem dostatečný. Cokoli si ta konkrétní společnost váží je tou hodnotou, kterou si používá hanba, abych se cítil nedostatečný a nechtěl, aby mě ti ostatní opravdu poznali.

Každý na světě prožil někdy hanbu. Je to tak?!?

Lidé, kteří prožili hanbu jsou buď – lidé kteří tam zůstali nebo lidé, kteří z ní vyšli. Ti co z hanby vyšli měli jednu věc společnou – zranitelnost! Zranitelnost je schopnost být vidět a slyšet, a říká miluji tě, dříve, než ty miluješ mě. Zranitelnost odstraňuje hanbu. Tihle lidé, přestože prožívají hanbu, jsou v hloubce přesvědčeni, že jsou milovaní a hodní lásky.

Je to odvaha, která znamená, že jsi ochoten říci svůj příběh z celého srdce. Tomu se říká autenticita. Necháš být to co si myslíš, že bys měl být pro to, co skutečně jsi.

Miluji Kathy, právě jsme měli 42. výročí… a Bůh jí před nějakou dobou dal slovo, že beautiful – krása, znamená „buď plným tebou“

Podíváme se na Matouše 26 – Bible to nazývá nocí, kdy Ježíš byl zrazen. Ježíš nalámal chleba….chci se tady zastavit a představit vám Jidášova ducha. Před nějakou dobou, hlavně v osmdesátých letech bylo obrovské haló okolo ducha Jezábel. V každé knize to bylo… každá žena s trochu silnější osobností utíkala, aby měla přikrytí. Víte, když nám někdy Duch svatý něco ukáže, církev to občas přežene. Způsobilo to, že spousta lidí s jen trochu silnější osobností se musela hájit a přesvědčovat ,,já nejsem Jezábel, já jsem následovník Ježíše…“ chtěl bych vám ale říct o Jidášově duchu. V noci, když Ježíš začal dělat s učedníky smlouvu – po měsíce už Ježíše říkal, že jeden je zradí a to způsobilo velkou nejistotu mezi učedníky, představte si, že by to dělal Bill, každou neděli ráno. Když ale Ježíš začal tu smlouvu, Jidáš řekl, je čas, abych zmizel. Tu noc zradil Ježíše a zradil ho polibkem. To proto, že Jidášův duch chce intimitu bez smlouvy. Říká ,,budu v tomto vztahu, dokud je prospěšný pro mě a potom ten zbytek prodám za třicet stříbrňáků.“

Chce intimitu, ale nechce smlouvu. Je to největší nepřítel vztahů, intimity, propojení. Církev byla zrozená skrze smlouvu. Znamená já jsem přišel, abych položil svůj život. Manželství je smlouva. Bůh dal ženě panenskou blánu, aby byla smlouva potvrzená krví a proto děti jsou výsledek smlouvy. Vždy když vidím své děti, připomíná se mi má smlouva a oni jsou ovocem té smlouvy.

Lidé teď často jen spolužijí. Mám přátele, kteří nejsou manželé a mají spolu 3 děti. Ptám se proč se nevezmou a oni říkají, ale manželství je jen kus papíru. Ok, pokud je to jen kus papíru, proč ho nepodepíšeš? Manželství je, že pokládám svůj život za Kathy a ona ho pokládá za mě. Už nehledám, co potřebuji já a co mě udělá šťastným, ale co udělá šťastnou a co potřebuje Kathy a to samé ona pro mě. Spolužití znamená jsem tady pro to, co mohu dostat. Když nejsem ve smlouvě, používám strach že tě opustím, abych tě manipuloval dělat to, co chci já. Manželství vychází ze slova, že dva se stanou jedním. Proto to nefunguje mezi stejnými pohlavími.

Gen 2 – když se muž probral, viděl svou ženu a řekl, že byla vzata z něj. Vy muži nemůžete poznat svou ženskou část, dokud si ji nevezmete a proto do té doby nejste kompletní (pokud nejste případ zvláštního obdarování o kterém mluví Pavel). Jak se dva stanou jedním? Skrze manželství. Nemohu mít manželství s někým, kdo není opačného pohlaví, protože ten nebyl vzat ze mě.

Přišel jsi jako konzument, jako kritik? Když je pak sbírka, říkají si ,,o tihle lidé chtějí moje peníze“ víš co je problém, že ty nejsi my.

Nechci být součástí něčeho, co mě něco stojí a já říkám, že to je Jidášův duch. Ježíš neříká vezmi svou „šťastnou židličku“, ale vezmi svůj kříž. Víš, jak se děje, že jsi šťastný, skrze smlouvu.

Nemám vliv na svět. Svět je svět. Já mám vliv na církev. ¾ lidí konzumentů jsou v církvi. Nechoď do církve, abys dostal happy meal (narážka na šťastnou židličku), choď tam, abys měl rodinu.

Oo tenhle sbor má tohle a tohle špatně. Pochopitelně, protože je složen z lidí. Neexistuje perfektní sbor a pokud ano, nechoď tam, protože svojí přítomností bys ho pokazil.

Já jsem byl tak zraněn v církvi, už tam nepůjdu. Už jsi někdy byl zraněn v obchoďáku?

Když jsem se obrátil, slyšel jsem nahlas Boha mluvit. Moje matka byla nemocná já jsem řekl, jestli je Bůh a jestli uzdravíš moji matku, tak přijdu na to, kdo jsi a budu ti sloužit. Slyšel jsem hlas moje jméno je Ježíš a ty máš co jsi si přál. Druhý den byla moje máma zdravá. Týden na to jsem znovu slyšel ten slyšitelný hlas Já jsem Ježíš Kristus a čekám.

Já a Kathy jsme 3 roky hledali tohohle Boha. Jeden hippiek mě pozval a asi po třech měsících co mě otravoval jsem šel a musel jsem jít tak o hodinu dřív, protože tam bylo asi 100 hipi v jednom domě a zpívali Haleluja… a jak zpívali, lidé vstávali a říkali: Ježíš mě uzdravil z epilepsie, Ježíš měn uzdravil z… a já jsem řekl jo, to je ten Ježíš. Pak vstal nějaký chlápek a zeptal se je tu někdo kdo chce přijmout Ježíše? Jo, jo, to budeme asi my. Takže jsme přijali Ježíše a on nám velmi jednoduše potom vysvětlil, o co jde a že jsme jako novorozeně a potřebujeme rodinu. Přivedl tři kluky a řekl kterého chcete, aby byl váš duchovní táta? Tak, jsem vybral toho hezčího a ten pak byl mým duchovním otcem po tři roky…

Rozbil jsem všechna svoje CD, plakal jsem, ale když jsi tehdy chtěl to myslet vážně, tak jsi musel rozbít svoje Cdčka, tak se to prostě dávalo najevo. Teď už je mám zase všechny na svém ipodu.

Pak jsem se přestěhovali a já byl rok bez otce. Toužil jsem po otci, plakal jsem. Pokud jsi neměl otce, nevíš, o co přicházíš. Pokud ano, pak bez něj už nechceš být. Já jsem opravoval jeep a plakal k Bohu, že chci otce a Bůh mi řekl, že majitel toho auta bude mým duchovním otcem a já jsem si řekl, doufám, že je aspoň křesťan. pak jsem se ho zoufale zeptal a on řekl jo jsem křesťan a rád bych byl tvým otcem. Tenhle člověk byl mým duchovním otcem 38 let. V pátek jsem s ním byl na obědě a říkal, že si myslí, že půjde brzy domů. Já jsem mu řekl, ne ty nejdeš. Bůh tam má nahoře dost fajn lidí, on tě nepotřebuje, já tě potřebuju.

Víte byli jsme stvoření pro rodinu.

Jónatan udělal smlouvu s Davidem a dal mu svou z broj včetně meče a luku. Když nerozumíme rodině, můžeme z tohohle příběhu udělat perverzi. To, o co jde, když dal svůj pás, dal mu svou identitu. Říká, já budu autentický, opravdový. Dal meč a to znamená já ti dávám své zbraně a jsem velmi zranitelný. Dávám věci, kterými jsem se bránil nepříteli. Zrada znamená, že vezmeš tu věc, kterou o mně nikdo neví a použiješ ji proti mně.

To je výzva. Ve smlouvě. Nakolik miluješ, tolik můžeš být zraněný. Ta úroveň lásky je úroveň zranitelnosti. Ti jediní lidé, kteří mě opravdu mohou zranit jsou lidé, kteří mě milují a lidé, které já miluji.

Vím, co je rozvod, my jsme to zažili s mým synem. Za mnou přicházeli lidé, kteří se chtěli rozvést a mysleli si, že to vyřeší jejich problémy. Vy nemáte ani ponětí, jak moc jste propojení a jak moc to bude bolet. Intimita znamená miluji tě do hloubky a tím pádem můžu být do hloubky zraněn. Neříkám, že tě nemůže zranit někdo zvenčí, to ano, ale nemůže tě to zničit.

Nikdy nedělej ,,já už nenechám nikoho aby mě zranil.“ Víš co jsi řekl, ty nebudeš už nikdy milovat. Když říkáš já už nebudu důvěřovat, už nebudeš milovat.

Pokud chceš zase cítit, že jsi milován, musíš vyjít z toho hradu, odložit zbroj a být zranitelný.

Představ si, že jdeš k doktorovi. Měl jsem minulý týden vyšetření, neřeknu vám co to bylo, ale ještě to bolí. Dali mi nějaké triko s dírou vzadu. Ptal jsem se, jestli nemají nějaké jiné, protože tahle barva se mi nehodí k očím :-D Jde o to, že tě nevyléčí když máš na sobě všechno to oblečení…

Mám blízkého příbuzného, kterého zradila přítelkyně na střední. On v šestnácti řekl, já nedůvěřuji ženám a nenechám je, aby mě zranily. Chodil už se 100 ženami, je mu 50 a není na živu, protože se bojí zranění a je ve vězení, v ledovém hradu.

Osm věcí, které patření (sounáležitost) vyžaduje

  1. máš rodinné jméno – je to tvoje identita – jsi křesťan tzn Kristův, součást Kristovy rodiny. Nejsi sirotek, nejsi bastard
  2. Jsem znám, on má spočítané vlasy na naší hlavě
  3. Jsem přijatý, mám lidi. Nejsem bez tváře a beze jména. Bůh ti dal jméno a líbí se mu.
  4. Jsem důležitý, mám důležitou roli v těle Kristově, kterou nikdo jiný nemůže hrát
  5. Mám místo
  6. Mám sdílenou zodpovědnost a roli
  7. Mám společné základní hodnoty
  8. Mám stejnou vizi a záměr pro život

Patřím někam, ne všude, patřím k někomu ne ke každému. Kdo z vás si myslí, že má změnit svět. Většina, protože patříte do tohohle domu, to není všude ve světě v církvích normální.

Kdysi jste byli ne-lid, nyní jste Boží Lid. Jste kameny ve stavbě. Ty jsi kámen ve zdi, který když tam není, je tam díra a nikdo jiný ji nemůže zacpat. V Genesis u babylonské věže stavěli z cihel, ty nejsi svatá cihla, jsi svatý kámen. Lidé říkají, když chceš stavět s námi, buď jako my – cihla. Jednota není konformita, jednota je oslava jedinečnosti. Jsem rád, že mohu kázat v Bethel church, protože nemusím mluvit stejně jako někdo. (dělá vtipné narážky na Billa a napodobuje ho :-D)

Je mnoho společností, kde se koukneš na vedoucího a všichni se chovají jako on.

Řím 12/4

My jsme individuálně členi jeden druhého. Někteří lidé si myslím, že nemohou někam patřit, protože nejsou jako Henry… my chceme tebe. Ok pokud máš v sobě něco zlého, tak to dej pryč, to nechceme, ale chceme tebe. Jestli jsi vážný, buď vážný, jestli jsi vtipný, buď vtipný… Je mi jedno, jestli máš culík ať jsi chlap nebo ženská, jestli máš potřebu jezdit na sobovi, jeď na sobovi, mě to nezajímá, dokud to nejsi ty. Bůh se tě nezeptá, proč nejsi Mojžíš?

Ty patříš, máš jméno, máš záměr, když nebudeš, zbude po tobě díra ve zdi.

  • 14. červen 2016