Kris Vallotton

Slide 1 Slide 2

Je po rozvodu nějaká naděje?

14. srpna 2015

V některých kruzích Církve je rozvod neodpustitelným hříchem. S lidmi, kteří se rozvedli, je zacházeno, jako kdyby měli mor. Nemohou sloužit ve své církvi a nikdo jim nevěří.

Protože jsem trpěl rozvodem ve své vlastní rodině, mám na to velmi odlišný pohled. Chtěl bych vám předat vám své pohledy na rozvod:

  1. Jsem úplně proti rozvodu! Kathy a já jsme svoji více jak 40 let. Manželství je smlouva, kterou uzavíráte na celý život.
  2. Manželství není něco, co vyzkoušíte, abyste viděli, jestli na to máte. Manželství je něco, na čem pracujete každý den, protože jste se k tomu zavázali. Přišli jste do toho vztahu, abyste položili život jeden za druhého.
  3. Psychologové tvrdí, že rozvod je druhá nejstresovější věc, kterou v životě můžete zažít, těsně za smrtí vlastního dítěte. Páni! Takže rozvodem, způsobeným tím, že nejste „šťastní, obvykle začíná sestup do díry tak hluboké, že je potřeba Božího zásahu, abyste se z toho dostali zpátky nahoru.
  4. Můj syn rozvodem prošel a téměř to zničilo jeho, jeho děti, Kathy i mě. Ležel jsem v depresích na svém gauči 6 měsíců, neschopen jakkoliv fungovat. Stres působil mému synovi příznaky roztroušené sklerózy po dobu minimálně 4 let a nevyslovitelně poškodil mé pravnuky. Naštěstí se z toho teď po pěti letech všichni dostáváme. Díky Ježíši!

Když Bůh říká věci jako „Ne“ nebo „Nedělej to“, je to vždycky proto, že hřích lidem ubližuje. Bůh se nesnaží o to, aby lidi ovládal. Kdyby to dělal, nedal by nám svobodnou vůli, nebo by nám neposkytoval různé možnosti. Nakonec, on je ten, kdo v Zahradě Eden zasadil dva stromy a dal Adamovi a Evě na výběr.

Myšlenka, že bych NĚKDY dělal něco pro to, abych prosazoval rozvod, je pitomá, směšná a urážlivá.

Strávil jsem život tím, že jsem pomáhal zachraňovat manželství, obnovovat vztahy a učil lidi, jak žít ve smlouvě s radostí a pokojem.

VÝZVA

Tady je výzva: Ve Spojených Státech jsou miliony lidí, kteří jsou rozvedení nebo v dalším manželství.
V mých prvních třech letech jakožto pastora v církvi Bethel, jsem byl naším hlavním manželským poradcem. Průměrně jsem měl sedm schůzek za den, tři dny v týdnu, všechny ty roky.
Ty roky jsem začal s dogmatem, černobílým pohledem na mnoho problémů, ale obzvlášť na manželství a rozvod. Problém byl, že se má jednoduchá teologie neslučovala s mnoha složitými situacemi, které jsem se snažil vyřešit.

Například, osoby A a B se rozvedou z nebiblických důvodů. Roky plynou a osoba A znovu vstoupí do manželství a má dvě děti s osobou C. Během toho si osoba B vezme osobu D, která je také rozvedená a její bývalý partner/ka je už v jiném manželství. A teď osoby B a D skončí u mě v kanceláři s vážnými manželskými problémy a ou, mimochodem, za tu dobu, co jsou svoji, už mají 2 biologické děti. Jak pro ně vypadá odpuštění a pokání? Jak můžou položit základ pro to, aby mohli začít odznova?

Mám jim říct:

  1. Oba jste spáchali cizoložství. Poproste Boha, aby vám odpustil. Ale taky musíte pochopit to, že vám Bůh nepomůže s obnovením vašeho vztahu, protože jste oba zhřešili proti nebi, takže po zbytek vašich životů budete žít bez Ježíšova požehnání vašeho vztahu.
  2. Oba musíte prosit Boha, aby vám odpustil a přinést ovoce pokání tím, že se spolu rozvedete. Jediné manželství, kterému Bůh může žehnat, je vaše první manželství, takže musíte přesvědčit své původní partnery, aby se rozvedli se svými partnery a vrátili se k vám. Potom vám pomůžeme přijít na to, jak začlenit vaše děti do vašich rodin tím, že se budete podílet na společné výchově. Nebo oba musíte dát věci s Bohem do pořádku, protože žijete v cizoložství. Takže se musíte rozvést a mít vaše děti ve střídavé péči.
  3. Neexistuje žádné Boží řešení na váš problém. Nehledě k tomu, co děláte, nebudete nikdy požehnaní, dokonce ani tehdy, když vám bude odpuštěno. Oba jste to zkazili a musíte s tím žít.


JEŽÍŠ MÁ ODPOVĚĎ

Tohle je jen jeden ze scénářů, kterým jsem každý týden jakožto poradce a pastor čelil. Jestli se domníváte, že je to vzácné, tak jste zatím nedělali mnoho poradnictví.

Je jednoduché mít dogmatické odpovědi na problémy, které ale ve skutečnosti nemusíte řešit! Naneštěstí je svět o hodně složitejší, než aby ho mohl vyřešit nějaký jednoduchý princip.

Jedna věc, kterou jsem se ale naučil – Ježíš má odpověď na každou situaci. Pokud toho lidi litují a jsou pokorní, tak není žádná osoba, žádný vztah, žádná situace, která by byla tak zlá nebo tak složitá, že by On nemohl vytvořit vysvobozující řešení, které vede k radosti a pokoji.

  • 15. září 2015