Danny Lee Silk

Slide 1 Slide 2

Předmluva

Vztahy jsou pro nás životně důležité, abychom se mohli stát úplnými lidmi. Tuto knihu jsem napsal, abych lidem pomohl jejich vztahy vybudovat, posílit a uzdravit, protože to bylo stanovisko, které jsem ve své službě za posledních 20 let zastával.

Jako manžel, otec, pěstoun, člen týmu vedoucích domácí skupinky, sociální pracovník, ředitel institutu, vedoucí skupinky, pastor, autor knih, kazatel nebo vůdčí osobnost, mám stále stejný cíl – žiji, abych lidem pomáhal propojit se ve vztazích a zůstat propojeni.

Kniha Udržuj svou lásku zapnutou! je způsob smýšlení. Je to stav srdce. Je to něco, k čemu vás nikdo nemůže donutit a v čem vám nikdo nemůže zabránit. Je to síla, která si žije vlastním životem. Jakmile tato síla ve vašem životě jednou začne uvádět věci do pohybu, budete schopni milovat naplno a uskutečnit téměř cokoliv. Udržovat si svou lásku zapnutou vytváří stav beze strachu a hluboké zranitelnosti.

Celoživotní láska je cílem, po kterém každý touží. V ni doufají všechny nové páry, když si hledí do očí a věří, že ten druhý je „ten pravý“. Je to závazek, který rodiče udělají, když se zahledí do nevinných očí svého prvního dítěte. Nicméně je pravda, že kvalitní vztahy se nepřihodí jen tak mimoděk. Opravdová láska se buduje starým osvědčeným způsobem – tvrdou prací. A když se naučíte správně ovládat to nejlepší, kým jste, pak budete mít na dosah ten prchavý zážitek intimity, po kterém všichni dychtíme.

Tato kniha je strategicky rozvržena. Vím, jak je důležité postupovat od jednoho pravidla k druhému. Zdravé vztahy se skládají ze tří hlavních vztahových témat, která jsou vzájemně propletena: propojení, komunikace a nastavení si hranic. Tyto tři složky vztahů jsou běžně známými termíny, ale zdá se, že když dojde na jejich začlenění do každodenního života, vyhýbají se mnoha lidem obloukem.

Tato kniha není návodem „Jak mít dobré vztahy ve třech jednoduchých krocích“. Ne, ne, ne. Jestliže mají naše vztahy uspět, je zapotřebí mnoha úsilí, a to z obou stran. Já jsem zde zjednodušil zmíněné tři základní principy propojení se, komunikování a nastavování hranic a předložil jsem, jak je aplikovat pomocí jednoduchých dovedností, které se lze naučit.

Na následujících stranách najdete nový pohled na to, jakou moc máte vytvářet dlouhotrvající propojení s ostatními lidmi. Naučíte se, jak si udržet svou lásku zapnutou bez ohledu na to, jak se lidé okolo vás rozhodnou jednat. Když najdete správné cíle v komunikaci, změníte to, jak prožíváte konflikty a neshody. Pochopení procesu, jak snížit úzkost a zvýšit pocit bezpečí a péče, vás uvede na místa důvěry a intimity, o kterých jste si mysleli, že jsou jen bláhovými představami. Nastavení hranic vám umožní převzít kontrolu nad svým časem, energií a zdroji, a to takovým způsobem, že se opravdu budete schopni postarat o své nejvyšší priority a uskutečnit své poslání a povolání pro svůj život.

Den za dnem budete rozvíjet plán, jak tyto nové dovednosti začlenit do svého života. Budete schopni promyslet si situace a rozhodnout se, jaká bude vaše další odezva na následující situaci, která bude testovat vaše propojení, komunikaci nebo hranice. Toužím po tom, abyste si vybudovali nezbytné dovednosti k tomu, abyste tvořili zdravé vztahy. Tyto dovednosti získáte záměrným procvičováním.

Prosím pochopte, že tato kniha je souhrnem toho, co jsem se za desetiletí naučil z vlastního života. Nepředkládám vám žádné neotestované teorie. Nabízím vám jen to, co fungovalo mně a těm, kterým jsem za ty roky pomohl. Modlím se za to, abyste na těchto stránkách nalezli naději a uzdravení. Jsem vděčný za to, že nyní patříte mezi ty, kdo se po celém světě učí, jak správně milovat.

Pokoj vám,
Danny

  • 15. duben 2015