Heidi Baker

Slide 1 Slide 2

Choď ve vlastních botách

Ukázka z připravované knihy Heidi Baker, Rození zázraků

Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.
Efeským 2,10

Každý syn a každá dcera jsou jedineční. Každý má od Pána zvláštní povolání. Poté, co jsme začali nasávat jeho překypující lásku, bude nás nejvíce uspokojovat chození po cestách, které připravil. Nesnaž se kopírovat povolání někoho jiného. Tancovat balet v holínkách je hodně obtížné. Pokud ti dal botičky na balet, tancuj balet; pokud ti dal boty pro dřevorubce, jdi kácet stromy.
(7.kapitola, Zahrnutý láskou)

  • 19. listopad 2015