Graham Cooke

Blog 1

Každá negativní situace má ve tvém životě svůj účel

http://www.brilliantperspectives.com/every-negative/

Někdy se dostaneme do hloupého smýšlení, že naše situace je pro Boha příliš velká. Nikdy bychom to tak neřekli, ale vlastně si to myslíme. Pozná se to i na řeči našeho těla.

Naše současné okolnosti jsou ideální půdou pro náš nadcházející průlom v Kristu a důvod, proč se nám to ne vždycky líbí, je to, že bychom z toho většinou chtěli být hned vysvobozeni.

„Já jsem křesťan, dostaň mě z toho ven!“

A Bůh řekne: „ Děláš si srandu, ne? Trvalo mi to 7 týdnů a stálo 10 000 dolarů, abych tě do této situace dostal, abych ti o sobě mohl ukázat něco nádherného!

Tvé současné okolnosti jsou ideální půdou pro tvůj nadcházející průlom v Kristu.

Jinými slovy, nedostaneš lepší příležitost, než právě teď, abys udělal další pokrok v Boží přízni a zaslíbení. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě vždycky vede proti nepřátelským duchům, takže ať se proti tobě vypraví jakýkoli duch, Ježíš tě naučí, jak se mu postavit.

Co to znamená?

Už jste to ode mne slyšeli mnohokrát, že když Kristus zemřel, nevyhubil tím jen všechen hřích. Zlikvidoval i veškerou negativitu. To myslím doslova. Zabil každou negativní myšlenku, každé negativní slovo, každý negativní skutek. Vybil veškerou negativitu na planetě. Tak už nesmíš být negativní! Říkám to v dobrém, něžně. Nemůžeš si dovolit být negativní v jakékoli formě či způsobu.

Nicméně, každé negativum má ve tvém životě svůj účel.

Úloha negativního je ukázat na pravý opak. Role zlých věcí je zjevovat Boží přirozenost. Úlohou negativní situace je zjevit zaslíbení.

Bůh prostě nedovolí ničemu negativnímu, aby se ti přiblížilo, pokud tam zároveň není i pravý opak. To je zákon ducha života, který je v Kristu Ježíši.

Co to znamená? Znamená to, že jsi plně v moci života, tak jak ho vidí Bůh. Takže nepodléháš ničemu z toho, co už vyhubil. Jedině, že bys snad sám chtěl!

Učíme se, jak negativní věci využít, ne jimi být zneužiti.

„ Dobře, když je tady toto, tak tu musí být ještě něco. Takže, co je opakem tohohle? Na to se musím podívat.“ A když uvidíš ten opak, můžeš říct tomu negativnímu: „Hele, tak už jdi.“

„Už jdi, protože vidíš, co jsi přinesla.“ Každá negativní věc má svůj účel, a to ukázat ti pravý opak toho, co Bůh chce dělat.“

„Co je pravým opakem? Tak přesně to Bůh dělá. Mám tuto potřebu; tak právě toto zaopatření dostanu.“

Rozumíte tomuto principu? Je součástí zákona ducha života v Kristu Ježíši. To znamená, že se nikdy nesmíš zaměřovat na to negativní. Jen se na to mrkni a zamysli se:

„ Co je toho opakem? Na to se zaměřím. To totiž právě Bůh dělá. To je to zaopatření, které pro mne připravil. Toto je to zaslíbení, které pro mne má. Tohle je to, co ve mně buduje.“

  • 14. červen 2016