Banning Liebscher

Slide 1 Slide 2

Část úvodu knihy od E. Johnsona Christ in You, který napsal Banning Liebscher (zakladatel Jesus Culture a vedoucí sboru Jesus Culture v Sacramentu)

Na zemi se právě odvíjí Boží příběh. Jeho příběh překypuje nadějí a očekáváním dobrých věcí. Mnoho věřících cítí beznaděj při pohledu na to, co se děje v jejich městech a národech, protože nevnímají ten Boží příběh, který se kolem nich odvíjí. Já jsem přesvědčen, že Boží srdce hoří pro města a národy. Touží zjevovat svou slávu a pomoci těm, kteří ho neznají, aby se mohli setkat s jeho dobrotou a milostí.

Aby se naplnil tento mandát a dokončil Boží záměr na zemi, Bůh vždy probouzel církev a plynul skrze lidi. Ty i já jsme povoláni vidět, jak jsou zlomení obnoveni a opravit a vybudovat opuštěná a zbídačená místa.

Jestliže jako církev máme chodit v tomto poslání, musíme změnit svůj náhled na některé věci. Neboť naše vnímání nás bude buď popohánět a nebo omezovat. Naše myšlení diktuje to, co si volíme. Jinými slovy, navenek musíme žít to, co probíhá uvnitř. To, čemu věříme o Bohu a to, jak pohlížíme na jeho jednání na zemi, přímo ovlivňuje, jak žijeme a také jaký vliv sami máme.

  • 15. prosinec 2015