Ti, kdo hladoví...

Ahoj, píšeme vám svědectví z uplynulé neděle o tom, jak se Duch svatý dotýká lidí, kteří jsou upřímní a mají hlad po tom, co On přináší.
Před nedávnem navštívila naše shromáždění v hospodě U Trpaslíka rodina z nedalekého městečka u Plzně.
Bylo to shromáždění, kde jsme sdíleli svoje prožitky z Béthelu, odkud jsme se zrovna vrátili. Jako obvykle jsme končili "uličkou".
Jak oni sami řekli, shromáždění(natož uličku)prožili hodně silně. Po pár dnech nám přišla zpráva od jejich faráře, který nás pozval na jejich Bohoslužby, abychom sdíleli to, co prožíváme u nás. Sbor, do kterého jsme jeli, je tradiční, chodí tam lidé všeho věku, věrní a upřímní. Rádi spolu zůstávají i po shromáždění, pijí kafe a povídají si v rodinné a přátelské atmosféře.
Bohoslužby trvaly asi hodinu. Potom jsme u kafe skoro další hodinu vyprávěli některá svědectví, která za poslední dobu máme. Přišlo slovo poznání a proroctví ke dvěma lidem. Bylo dost konkrétní a jak ti lidé potvrdili i přesné. Pak nás místní farář požádal, abychom sloužili lidem, kteří by o to měli zájem. Vše probíhalo v silné Boží přítomnosti a Duch svatý se opravdu lidí dotýkal, takže se utvořila "fronta". Po tři hodiny jsme viděli, jak lidé vyznávají hříchy, slyší, jak k nim Bůh mluví. Modlili jsme se, prorokovali atd.
Jedna paní, když jsme na ni vložili ruce, řekla s dojetím, že jí Ježíš řekl, že má pro ni víc. Smáli jsme se, protože to bylo hodně "Béthelské".
Úžasné bylo, že jsme ty lidi vůbec neznali a slova ohledně nemocí, jejich minulosti i budoucnosti k nim byla podrobná a vlastně všichni říkali, že je to "ono".
Nechceme se chlubit svojí výlučností - jak ta paní slyšela, že má pro ni Bůh víc.... Tohle VÍC má Pán opravdu pro každého. Stačí mít hlad a napojit se na Nebe.
Díky Pánu za skvělý čas v Jeho přítomnosti i v přítomnosti těch skvělých lidí. Věříme, že je to začátek a těšíme se na to, co teprve přijde.

Pepa a Etela Prokopovi, KCP

  • 18. červen 2015