Uzdravení pro kolena - jedeme dál!!!

Na večerním shromáždění Momentum párty v Dlouhém, které bylo velmi silné, jsme všichni prožívali Boží přítomnost. Po skončení jsem měl silný dojem, že mám najít lidi, kteří mají problém s kolenem. Zeptal jsem se hloučku lidí, které jsem neznal (byli to hosté) a za tři z nich jsem se modlil. Na místě se hned udála změna u dvou z nich! Muž, který prý měl omezenou hybnost po léta, mohl najednou nohou normálně hýbat. Žena prožila změnu v obou kolenech a na shromáždění po 14 dnech v Příbrami, které navštívila, mi nadšeně hlásila, že „kolena dobrý“. A to je dobrý! Bůh je dobrý! Víc! Víc! Víc!!

Pepa Prokop

  • 9. září 2015