...chci vám dát budoucnost a naději

Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději. Jeremjáš 29;11

Vím, že Bůh lidi stvořil pro velké věci, a proto jsme s kamarádkou Bárou vyrazily do ulic mezi ně. Boží srdce bije pro jednotlivce a stejně tak i ta naše. Šly jsme lidem dát budoucnost a naději, povzbudit je a říct jim, jak o nich Bůh přemýšlí.

Mluvily jsme s více než s dvaceti lidmi a chtěla bych sdílet alespoň nějaké příběhy.

Už dlouho se modlím za jednoho kamaráda, který utekl od Ježíše. Bylo to už několik měsíců, co jsem se s ním neviděla. A najednou jsme ho potkaly a měly příležitost ho povzbudit a připomenout mu, že Boží láska nekončí.

Také jsme potkali jednoho muže, kterého jsem asi před půl rokem našla při hledání pokladů. Povídala jsem si tehdy s ním a jeho manželkou o velkých věcech, které Bůh dělá v našich životech a paní se mi nakonec svěřila, že má vážný zdravotní problém (ten den mě Duch Svatý vedl, abych našla někoho právě s tímto problémem a modlila se za něj). Modlila jsem se tehdy za ní a i za celou jejich rodinu. No, a když jsme se teď potkali, řekl mi, že jeho žena byla tehdy úplně uzdravená – okamžitě! Nebyla potřeba žádná operace, Bůh pro ni udělal zázrak. Jsem Bohu za jejich rodinu moc vděčná.

Povídaly jsme si také s jednou mladou křesťankou a žehnaly jsme jí. Když jsme se modlily, přišel Duch Svatý a naplnil ji svou mocí a láskou. Mluvily jsme i s jedním mužem trpícím schizofrenií a promlouvaly jsme dobré věci do jeho života.

Poslední příběh, který zmíním, se odehrál poté, co jsme se s Bárou rozloučily a já šla domů. Od rána jsem měla dojem, že potkám někoho v pruhované fialové košili a že s ním musím mluvit o Bohu. A potkala jsem . Byl to tak zoufalý a vystrašený člověk, že jsem okamžitě věděla, že je to on. Povídali jsme si dlouho – o strachu, o Boží lásce, o hříchu i o milosti, o Božím plánu a o radosti. Duch Svatý byl s námi a jednal v jeho životě. Tento mladý muž věděl přesně co chce, chtěl změnu ve svém životě, ale sám nebyl schopný jí dosáhnout. Rozhodl se okamžitě. Potřebuje Ježíše ve svém životě namísto strachu a viny. Ještě než jsme se rozešli, vydal svůj život Ježíši.

Bůh nerozlišuje lidi, není pro něj důležité bohatství ani barva pleti. Dívá se mnohem hloub než to dokážeme my, Jeho láska trvá navěky. Chce ti dát povzbuzení a naději – tolik povzbuzení, že sám budeš povzbuzením a nadějí pro druhé lidi.

Anna Míková (17 let), Příbram

  • 12. listopad 2015