Přivoláme nebe do kavárny se srdcem (1.díl)

Našli jsme poklad v kavárně se srdcem. Bůh se toho pokladu tak dotkl, že slzy tekly proudem a domluvila se na místě další návštěva, tentokrát s chválami, proroctvími a Boží mocí v akci. Bylo to neuvěřitelné!

Bůh je stále věrný a kdo hladoví po Jeho přítomnosti, ten bude skutečně nasycen, i když se s ním třeba nikdy nesetkal. Lidé chtějí setkání s Bohem.
Sešli jsme se v kavárně s kytarou a cachonem a začali hrát a zpívat. Přišlo několik maminek s dětmi, nějaké partnerské páry a nějací jednotlivci. Začali jsme uctívat. Byly otevřené dveře na ulici, takže jsme si všimli, že se venku zastavovali chodci a poslouchali, co zpíváme. Boží přítomnost rostla. Malé děti reagovali nádherně a buď usnuly nebo se svým dětským způsobem k nám přidaly. Maminky byly nadšené a zajímaly se, jak jsme to dokázali. Duch svatý začal jednat.

Přišel jeden mladík a chtěl se s námi bavit o šamanství, řekli jsme mu, že máme také jeden rituál (způsobil to opět bratr P.) - vyvoláváme Ducha svatého, jestli se toho chce účastnit. Chtěl. Pozvali jsme Ducha svatého, modlili se společně. Ten mladík dostal příležitost okusit Jeho přítomnost, byl z toho velmi překvapený. Nejen, že prožíval fyzicky Boží dotek lásky, ale lidé okolo mu začali prorokovat, mluvili věci z jeho života, které byly naprosto přesné. Pán hledá svoje poklady a tento mladík je jeden takový poklad.

Původní Boží poklad, skrze který byla možnost uskutečnit toto setkání, byl také velmi dotčený Bohem a sestra R. našla odvahu, když dostala proroctví ve formě úplně konkrétního slova a pokladu řekla, co jí Bůh ukázal. Proudy slz byly nezadržitelné a výsledek, že problém, který poklad řešil předá Bohu.

Nebe je skutečně otevřené a Boží děti ho mohou přinášet na zem. Modlíme se, abychom takových setkání zakoušeli stále víc a už nikdy se to nezastavilo, protože co Bůh začne, nikdy neskončí.

Na závěr jsme v kavárně dostali pozvání, abychom přivolávali nebe pravidelně. Další setkání tedy bude příští týden. Těšíme se na to, co má Duch svatý připraveno, jak se projeví Boží láska k lidem (pokladům), které jsou na Božím srdci a se kterými chce mít hluboký vztah.

  • 9. květen 2015