Atmosféra se mění

V poslední době zažíváme, jak svědectví o uzdravení a různém Božím působení přibývá. V uplynulém měsíci jsme měli možnost sloužit několika různým skupinám lidí v různém věku a na různých místech. S mojí ženou jsme byli pozváni, abychom se modlili za nemocné a prokovali lidem. Bylo úžasné vidět, jak nebe mění atmosféru.

Lidé, které jsme před tím nikdy neviděli, k nám přicházeli po slovech poznání, která jsme pro ně měli. Když ostatní viděli, že to funguje, začaly se tvořit fronty. Popíšu aspoň jednu konkrétní událost. Na jednom takovém večeru jsem měl dojem, že Bůh chce uzdravit karpální tunel, astma a levé koleno. Řekl jsem to a čekal že přijdou tři lidé, ale přišla paní, které se týkaly všechny tři tyto zdravotní problémy. Modlili jsme se a bolest rukou, která tu byla roky, odešla a okamžitě se zlepšila hybnost. Poté následovaly další modlitby. Paní nám při odjezdu mávala dotčená Boží dobrotou.

Takových příběhů jsem viděl víc a bylo by to na dlouho. Je vidět, že tam kde se lidé dají strhnout nebem, narůstají zázraky. Na momentu teď čtu hodně příběhů lidí, kteří se tím nechali nakazit. Třeba ta dětská svědectví. Jsem opravdu šťastný, že můžu žít v atmosféře rodiny, kde takových zkušeností přibývá, a sledovat, jak nebe postupuje. Je důležité nechat se ovlivnit svědectvím a otevřít se pro víc. Když se tomu uzavřeš, budeš jako v Ježíšově rodném městě, kde se nestalo nic, protože srdce tamějších obyvatel se zavřela a Ježíš šel prostě jinam.

Díky všem moc za svědectví! Strašně rád je čtu a stoupá tím moje touha po větších věcech. Díky!!

Pepa Prokop, KC Plzeň

  • 14. červenec 2015