Blog 1

Motivační setkání s Benem Fitzgeraldem v Plzni dne 21.3.2017

Do relativně malé místnosti se vešlo téměř 80 lidí. Jen málo z nich bylo pastorů místních sborů. Ben Fitzgerald se ptal, kde jsou další. Ano, řekněte svým vedoucím, že je čas na Novou reformaci, že je čas vyjít do ulic. Není čas pochybovat ani varovat.

Tak jako je jisté, že právě začalo jaro a všechno začíná rašit a růst, tak je jisté, že roste i hlad v srdcí těch, kdo ještě neznají skutečné Ježíšovo poselství - dobrou zprávu o naději a smíření se skutečným Bohem. Už to raší po celé zemi.

Tento večer se nevelká skupina křesťanů modlila za Čechy. Je čas nejen na to, se sejít v červnu v Praze na stadionu Eden, ale je čas s sebou přivést další, kteří ještě Boha neznají, ale mohou se stát Jeho následovníky (učedníky).

Ti, kdo večer přišli, věřím, že vyjádřili hlad po změně, po inspiraci k evangelizaci, která je naléhavě potřeba. Protože jak by mohl někdo uvěřit, když neslyšel Slovo.

A Plzeň není těžká půda. Je zde studna evangelia z minulosti, které zasáhlo několik tisíc jednotlivců - uvěřili na počátku 90. let minulého století. Bůh na ně nezapomněl. Pojďme vykopat tu studnu a ještě prohloubit a rozšířit. Bůh je nadšený ze svého plánu pro Plzeň, Prahu i celé Čechy. Nechme se Jím také nadchnout.

Teď je ten čas!

  • 23. duben 2017