Blog 1

"Christ in you" Ježíš v Tobě

Koloským 1:26-27 Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým.

27 Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!

Toto slovo bude ještě dlouho znít v srdcích těch, kteří se účastnili Letniční konference ve Švýcarském Bernu (Pfingstkonferenz), konané ve dnech 2.-5. června 2017

Už od prvního dne v nás Pán rozněcoval oheň Božího Ducha skrze ty, kteří přinášeli slovo a Boží pravdy. Čerstvé slovo přinášeli: Bill Johnson, Alan Scott, Johannes Hartl a v neposlední řadě hlavní pastoři Bernského sboru Vineyard, Martin a Marius Bühlmann. Každý jeden, z těchto Božích služebníků měl touhu nás obohatit a nasytit. Nám se zdálo, jako by vylili ze svého nitra vše do proudu Ducha Svatého, který se stal ještě silnějším.

Věřím, že každý byl tímto proudem stržený a mohl přijmout to, co Bůh dával k dispozici. Díky této konferenci jsme mohli prožít Boží dobrotu, lásku i moc jak se šíří napříč denominacemi a národy a zasahuje srdce těch, kteří touží po změně nejen v Evropě.

Každý okamžik chval a uctívání jsme všichni společně vydávali do rukou Ducha Svatého a Pán se skrze nás projevoval svou přítomností, když uzdravoval nemocné, přinášel prorocká slova a připravoval nás proměnou našich srdcí na to, co je jeho vůlí pro Evropu v blízké budoucnosti. Slova jako "Bůh jedná všude, kde jsme ochotni se nasadit", "Sviťme tam kde jsme", "Boží moudrost, přináší změnu", "Změna naší mysli, promění vše kolem", ale také co nám Pán nově připomíná, abychom to opět přijali pro naše sbory a společenství "Kristus je v Nás", "Jednota je Boží dar", "Jsme povoláni do Boží moci", "Jsme solí a světlem".

To vše je novou výzvou se opravdově nasadit pro Boží království, které je na postupu a začít s proměnou své mysli, protože každá překážka v životě, je příležitost jít hlouběji k Ježíši. Hořel oheň Ducha Svatého a každá chvíle, kterou jsme strávili v Boží přítomnosti znamenala nový rozměr pro naše smýšlení i naše vnímání a následování Boží vůle.

Čas, který jsme strávili v Bernu, byl obrovským povzbuzením, možností se napojit na Boží proud, který postupně proměňuje Evropu, časem prohloubení vztahu s naším Pánem a navázáním nových přátelství a kontaktů s těmi, kteří jsou ochotni otevřít svá srdce.

Christ in You může být pouze prázdný pojem, ale také podstatou novozákonního smluvního života, který nás uschopňuje k tomu, stát v první linii Boží armády, protože tam je paradoxně nejvíce bezpečno.

Naše občanství je v nebesích, to znamená, že na zemi nemůžeme zůstat stejní.

Ochutnej a věz, že Bůh je dobrý.

Michal Kostiha
Příbram

  • 10. červen 2017