Jak jsi to udělal?

Nedávno jsem čekal v odpoledních hodinách až mě manželka vyzvedne v Jincích u kasáren a potkal jsem staršího kolegu, se kterým již delší dobu nepracuji. Po krátkém rozhovoru o tom co právě prožívá za nepříjemnosti, že ho čeká operace kolene skoro odcházel. Ale po pár krocích se zastavil a vrátil se a opatrně se mě zeptal: “Michale, jak jsi to udělal, že jsi dříve byl takový ... (něco si domyslete, ale moc slušné to nebylo) a dneska jsi v pohodě a úplně jiný?” Vůbec jsem na nic nečekal a řekl mu, co jsem prožil. Řekl jsem, že jsem se setkal s živým Bohem a že Boží Syn změnil můj život a to definitivně.

Byl překvapený a zvědavý jak to pokračuje. Domluvili jsme si setkání. O týden později jsem vyrazil k němu domů a vyprávěl mu o Boží dobrotě i o tom, jak se může sám setkat s Bohem a jak s ním může žít, listoval jsem v Bibli a četl mu různé pasáže o Ježíši a o tom, co pro něj udělal. Modlil jsem se za jeho problémy a trápení. Celou dobu mě napjatě poslouchal a měl spoustu otázek. Prožil naději a pokoj, když jsem se za něj modlil. Věřím, že dovolí Bohu vstoupit do jeho života a přinést tam svou dobrotu, radost, zdraví, přátelství a svobodu - tak, jak to umí jen On.

Být jako Ježíš, je klíč do srdcí lidí. Ježíš lidi miloval, a na tom se nic nezměnilo. Znal jejich potřeby a byl na ně odpovědí. Promlouval a přinášel slovo, které lidé následovali, protože v něm byla moc a život. Dnes, se změnilo jediné: dnes jsme k tomu povoláni a uschopněni my.

Michal Kostiha, Příbram

  • 11. duben 2016