Blog 1

Nálézání peněz

Pozor, toto je velmi nebezpečné číst! Na druhou stranu se to nedá nesdílet.

Při sbírce říkáme takovou delší proklamaci a mimo jiné také vyhlašujeme, že když se připojujeme ke sbírce, věříme, že Bůh nám dá ....nalézání peněz. Nu, a Bůh to dělá a protože se to nestalo jednou, což by mohla být náhoda, tak věříme, že naše modlitby byly vyslyšeny.

Tady je několik příběhů:

Magda Humlová - Po takové jedné proklamaci si říkala, že by to chtěla zažít. Nedávno šla s kamarádkami a hledali “poklady” (lidi, ke kterým je Bůh povede) a ten den žádné “poklady” v podobě lidí nenašly, ale zato když už se chtěly otočit a jít domů našla v louži 1.000 Kč.

O několik dní později pomáhala s nějakým větším úklidem rodičům a v jedné nepoužívané zásuvce stolu opět našla 1.000 Kč. Ptala se táty, jestli o tom ví a protože nevěděl, dostala nálezné polovinu hodnoty.

To se událo v rozmezí asi 14 dní. Samozřejmě, že Magda si to nenechala pro sebe a říkala to jako svědectví dalším lidem, byli tací, kteří uvěřili tomu svědectví, nechali dokonce na sebe vložit ruce, aby převzali to stejné požehnání, no a co se nestalo...

Josef Prokop - Pepa je až neuvěřitelný v nalézání peněz. Jednou při návštěvě USA se potopil do jezera Tahoe a během několika okamžiků se vynořil s peněženkou, ve které bylo asi 30 dolarů. Náhoda? V poslední době našel víckrát po sobě 200 Kč, ale pořád to nebylo to, co prožila Magda a on chtěl to stejné. Až tento týden. Jeli s kamarádem v autě a na jedné křižovatce najednou Pepa povídá: “Zastav!”. Vyběhl z auta a po chvíli se vrátil s tisícikorunou v ruce. Ležela tam na vozovce.

Tyto příběhy tady dnes sdílíme ne proto, abychom působili závist nebo obrovskou diskuzi, jestli je to možné, ale je to z čisté radosti ze života. Věříme, že náš Bůh nás (lidi) tak moc miluje, že když Ho hledáme a svým životem se zaměřujeme na Něj, dává nám najevo i v takových maličkostech, že je rád, když se máme z čeho radovat. My jsme mu opravdu vděční i za tyto malé, nečekané, nezasloužené radosti. Lépe se nám potom plní ono přikázání z listu Filipským 4,4: “Radujte se v Pánu vždycky...”

  • 29. duben 2016