Blog 1

Ohlasy z OPENING PARTY

20. 5. 2016 - facebook
Fotky najdete také v galerii.

Téměř týden po nedělní opening party nových prostor KC Plzeň přinášíme některé postřehy z celého dne.

Na rozjezd vypadla elektřina, takže uctívání probíhalo pouze akusticky s kytarou - naprostá nádhera. Je moc dobré si připomínat, jak to všechno začalo před zhruba pěti lety a vidět, co všechno s námi Bůh udělal za tu dobu - to bylo součástí povzbuzujícího a motivujícího slova. S Bohem se prostě nelze minout, pokud je člověk skutečně Jemu blízko.

Elektřina spravena a odpoledne se tedy mohlo pokračovat s ozvučením. "Svědectví je duch proroctví." A skutečně - někteří vyprávěli svoje svědectví, jak je Bůh volal a ostatní si nyní užívají toho, že uslyšeli před několika lety Boží hlas a následují Ho. Sdílely se svědectví nově obrácených i mládežníci sdíleli svůj příběh víry.

Potom následovaly básně Lenky Pechové. Atmosféra se hmatatelně proměnila, když došlo na jejich čtení a všichni si během chvilky mohli užívat Boží dotek působící radost. Chystáme vydání Lenky básní v knize.

Sang Yee Nam a Duo Juha přišli podpořit nově vznikající sbor. Ještě jednou jim děkujeme za hudbu i silná slova: "...křesťan se nesmí nikdy vzdát a musí být radikální v poslušnosti Bohu. Největší nepřítel křesťana je usazenost. Potřebujeme být stále zapálení."

Večer pokračoval uctíváním. Vždy se těším na ten okamžik, kdy cítím každou buňkou, že Boží přítomnost je s námi, v nás a na nás. Jsou to silné okamžiky, kdy se nemusí nic říkat, ale je jasné, že jde skutečně jen o to, že Bůh chce být se svými lidmi - přichází bázeň, jestli to vlastně mám šanci "přežít", když stojím před Bohem. A na druhou stranu člověk vnímá Boží milující náruč tak, že opět pochybuje, že ještě snese víc a že to setkání zvládne.

Jsou to opravdu jedinečné chvíle a vždy v tu chvíli má Bůh nějaký plán, něco chce říci, udělat, opravit, obnovit, naplnit, milovat, atd. V rámci uctívání lidé dostávali proroctví právě o tom, co chce Bůh v nás dělat. Naplňoval nás odvahou věřit, že to, co říká ve svém slově, se bude dít, že pro Něj není nic nemožné.

Celý den byl naplněný neuvěřitelným pokojem, krásně plynul, jednotlivé části programu na sebe dobře navazovaly. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na úpravě prostor i přípravě občerstvení.

Hodí se říct, že nejde o ten jeden nádherný den, ale že to vnímáme symbolicky jako začátek něčeho nového a rozhodujeme se důvěřovat Pánu, že pokud z naší strany bude vždy ochota Mu naslouchat, že toto místo požehná. A že Jeho dobrota přejde i na lidi, kteří toto místo navštíví i ty, kteří budou v kontaktu. Toužíme vidět, jak Bůh jedná, vyslýchá modlitby a naplňuje proroctví.

Děkujeme našemu pastorovi, že poslechl Boha a "vyhnal dělníky" do Plzně i za jeho neúnavnou práci přímo na místě. A ať je toto společenství plné lidí, kteří vědí, kdo jsou v Bohu a On to rád potvrzuje.

Andrea Lexová, Příbram

  • 29. květen 2016