I tebe si Bůh chce použít

Na jednom křesťanském festivalu o prázdninách jsem se seznámila s nevěřící holkou, která tam náhodou přišla a nikdy o Bohu neslyšela. To, co tam bylo ji hodně oslovilo a byla z toho nadšená.

Viděla jsem na ní, že by chtěla víc. Tak jsme se jedno odpoledne sešly a povídaly o Bohu a o Ježíši, co pro nás udělal. Na konci našeho rozhovoru jsem se jí zeptala, jestli by chtěla přijmout Ježíše do svého srdce, a ona souhlasila. Společně jsme se modlily: ona vydala svůj život Ježíši a přijala Ho jako svého Pána a Spasitele.

Aby mohla růst s Ježíšem, pozvala jsem ji na naše pravidelná čtvrteční shromáždění na “A.Uxa Street”, nejen že přišla, ale začíná prožívat, že je Bůh blízko, když se sejde s druhými a víru na uzdravení.

Bůh nás každého poslal, abychom zabírali zemi pro Boží království, uzdravovali nemocné, vyháněli démony a křísili mrtvé. Když si použil mne, může si použít i TEBE.

Alžběta Zvonařová (18 let), Plzeň

  • 30. září 2016