Návštěva v Bethelu: Bůh zjevuje to, co je skryté

Letos v květnu jsem spolu s dalšími sedmnácti sourozenci navštívila sbor Bethel v Kalifornii.

Asi nejsilnější duchovní zážitek pro mě byla osobní služba. Můj dojem je, že v Bethelu prorokuje, kdo má ruce a nohy. A nejde jen o četnost této služby, ale také o její hloubku. Ještě v žádném jiném sboru se mi nestalo, že bych prožila 1 Kor 14:25 - "vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: "Vstkutku je mezi vámi Bůh!" Lidé, kteří mě viděli poprvé v životě, mi řekli, jaké jsou tajné touhy mého srdce a co dělám, když jsem sama před Pánem a uctívám ho. Jmenovali konkrétní činnosti. Byla jsem z toho - v dobrém slova smyslu - doslova v šoku. Pán neřešil, jak pro něj pracuju nebo nepracuju, Pán skrz ně promlouval o důvěrném vztahu mezi ním a mnou . Bylo to skutečně intimní. Skrz osobní službu "obyčejných" sourozenců i čas, který jsem tam strávila v přítomnosti Ducha svatého jsem prožila posun ve věci, se kterou jsem předtím týdny a měsíce nemohla pohnout, a také nasměrování pro další období po návratu domů.

Toužím po tom, abychom se tak přiblížili Pánu, že jeho láska, uzdravující moc a nádherná přítomnost bude plynout... i u nás v Příbrami a nejen tady!

Lenka Pechová, KCP

  • 22. červen 2015