Blog 1

Svědectví z Healing Rooms, Bethel, Redding

Protože věříme v Boha, který uzdravuje, a chtěli bychom s Ním udělat v téhle oblasti nové zkušenosti, rozhodli jsme se přihlásit do místních Healing rooms.

Healing rooms jsou po celém světě. Jedná se o čtyři místnosti, ve kterých se křesťané modlí a vyučují o Božím uzdravení. Kdokoli s jakoukoli chorobou sem může přijít a setkat se s Boží uzdravující přítomností. V Bethelu probíhají Healing rooms každou sobotu dopoledne a dozvěděli jsme se o mnoha nemocných lidech, kteří odtud odešli zdraví a povzbuzení.

K naší velké radosti jsme byli přijati a minulou sobotu jsme se vydali na první orientační hodinu, kde jsme měli získat informace o tom, jak v Healing rooms sloužit.

Probíhalo to asi takto:
Sešli jsme se se všemi služebníky a členy týmu Healing rooms v jedné z hlavních místností. Procházeli jsme se po místnosti, někteří tančili. Hrály velmi veselé chvály a lidé byli nadšení. Pokračovali jsme něčím jako „fire tunnel“ (ohnivá ulička), kdy nám ostatní žehnali, a pak bylo asi desetiminutové povzbuzující slovo. Vedoucí se sdílel, že měl sen, jak přijde někdo, komu chybí prst, a že mu doroste.

Následovala asi hodina informací pro nás, kdo jsme zde byli poprvé, z čehož ale většina byla prostě ,,jen" svědectví.

Poté už jsme se mohli jednoduše zapojit do již probíhající služby. Lidé, kteří přijdou do Healing rooms, jsou nejprve uvítání ve vstupní hale, kde vyplní informace o nemoci, kvůli které přišli, a napíší také, na jaké úrovni je jejich momentální bolest od nuly do deseti. Poté pokračují do první místnosti, kde slyší krátké povzbuzující slovo o tom, proč Bůh uzdravuje a že je chce uzdravit. Již tato první místnost bývá tak povzbuzující a silná, že někteří prožijí svoje uzdravení tam. Dále pokračují do velké místnosti plné prorockého uctívání. Kapela hraje na podiu, uprostřed místnosti malují umělci prorocké obrazy a po místnosti se tančí prorocký balet. Slouží tu i děti, které se modlí a prorokují nemocným lidem. V další místnosti již pracují malé týmy po čtyřech lidech. Podle toho, jak jsou vedeni Duchem svatým, si k sobě volají jednotlivce a slouží jim individuálně modlitbou, proroctvím, svědectvími a nebo jen tím, že uvolní Boží přítomnost. V této místnosti jsme sloužili také my. Pak už následuje jen poslední místnost, kde jsou lidé povzbuzeni v tom, jak si udržet uzdravení a jak chodit ve fyzickém i duševním zdraví.

Já jsme se připojila k malému týmu, který vedl vedoucí Niel, spolu s jednou starší paní a jedním asijským studentem z BSSM (Bethelská škola nadpřirozené služby). Přicházeli k nám různí lidé a bylo skvělé pozorovat, jak se setkávají s Boží přítomností a jak se mění jejich výrazy. V mém týmu jsme měli možnost radovat se z uzdravené bolesti zubu, migrény a bolesti v žaludku. Jedna paní měla problémy se zády. Toto je často způsobeno tím, že člověk má jednu nohu kratší. Když se posadila rovně na židli a přidrželi jsme její paty, byla její levá noha zřetelně kratší, než pravá. Zatímco se ale Niel modlil, všimla jsme si, že začal držet její nohy trochu křivě, takže nebylo poznat, jestli se něco mění. Natáhla jsem ruku, abych nohy srovnala a v tu chvíli se její noha prodloužila! Prostě tak nějak omylem. Když se ta paní postavila, moc se divila, že má nějak jinak těžiště. Poslední hodinu už jsme si jen vyprávěli, co všechno Bůh ten den udělal, a radovali se z toho.

Jedna paní oslepla po automobilové nehodě na jedno oko. Dvanáct let na něj neviděla. Když se za ni tým modlil, slepé oko bylo uzdraveno. Tahle paní byla totálně nadšená a vděčná. Vidí teď úplně zřetelně a čistě! Ve chvíli, kdy byla uzdravená, stál Jarda asi dva metry od ní.

Další paní přišla s rakovinou. Když se za ni tým modlil, cítila, že se nádor hýbe. Potom se jí vedoucí ptal, zda chce být úplně uzdravená. Chtěla. Zatímco jí sloužili a modlili se, lehla si na zem a na půl hodiny usnula. Když spala, měla sen, kde viděla Ježíše. Ten jí řekl, že ji úplně uzdravuje.

Do Healing rooms přišla také paní se svým synem. Chyběla jí velká část malíčku. Členové týmu se modlili a malíček najednou začal růst. Vedoucí dosvědčil, jak k svému ohromnému překvapení pozoroval, jak malíček tloustne a obrůstá kůží. Potom se desetiletý syn téhle paní rozhodl, že se bude ještě modlit, aby jí dorostl nehet, a stalo se. U stolečku, kde se zaznamenávají svědectví, jí udělali na prsteníčku černý puntík, kam až malíček vyrostl, a díky tomu zjistila, že malíček stále ještě trochu povyrostl, když byla na toaletě.

Protože Bůh neuzdravuje jen v Healing rooms a protože nejde o formu, jakou se modlíme, ale o Boha, který odpovídá, viděli jsme tento týden ještě mnoho jiných uzdravení. Přesně 166. Na konferenci s Randy Clarkem jsme byli jeden večer svědky dalších uzdravení. Například z lymfatické boreliózy, nebo srovnání pokřiveného chodidla, uzdravená záda, uzdravené bolesti dívky, která už tři roky nemohla běhat (navštívila kvůli svým bolestem 26 lékařů a nikdo nevěděl, jak jí pomoci), ten večer běhala po velké místnosti s ohromným nadšením a zdravá. Další děvče přišlo na podium s kamarádkou. Pravděpodobně po zlomenině jí lékaři voperovali plíšky do zápěstí, které byly zřetelně vidět. Po modlitbě však zmizely. Kamarádka s vykulenýma očima vysvětlovala, že plíšky byly hmatatelné a viditelné pod kůží pouhým okem. Nyní jsou pryč. Uzdravená dívka ani tak udivená nebyla. Okomentovala to jednoduše: ,,V roce 2012 jsem se obrátila k Ježíši a On mě uzdravil z HIV, věděla jsem, že to není to jediné, co pro mě udělá."

Judita a Jarda Dražanovi, Bethelská škola nadpřirozené služby, Redding, Kalifornie

  • 26. leden 2015