Šel by Ježíš k Hemingwayi kdyby v jeho době existoval?

V neděli 15.3.2015 tam rozhodně nechyběl.

Nenechte se zmást. Hemingway byl sice slavný americký spisovatel, ale také je to hospoda v Plzni v takovém trochu irském a anglickém stylu, kde jsme se rozhodli udělat bohoslužby. Člověk by řekl, že je to naprosto bláznivé chtít po Bohu, aby přišel do takového prostředí.

V Janově evangeliu, když Ježíš mluvil se Samařankou a téma bylo uctívání, nezdálo se, že by Ježíš trval na místě, kde je možné Boha uctívat, pouze na způsobu.

"Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a v pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele." Jan 4,23

Rozhodli jsme se Boha vyzkoušet. A dvě hodiny v neděli odpoledne se z Hemingway Pub nelinul typický odér piva a kouře, ale zvuk chval a uctívání, svědectví o jeho velikosti a povzbuzení k radikální důvěře tomu, co Ježíš říká, že je naším posláním.

Sám o sobě před farizeji říkal: "Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi! Jestliže je však činím, a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a dále poznávali, že Otec je ve mně a já v Otci." Jan 10,37-38

A každý věřící je odsouzen k tomuto: "Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci." Jan 14,12

No a stalo se několik věcí. Atmosféra byla naplněná radostí, očekáváním a odvahou. Místní personál možná úplně neporozuměl všemu, co se tam říkalo, ale když zazněla výzva pro ty, kdo chtějí zakusit a zakoušet více Boží moci a přítomnosti, ať přijdou do uličky, kde se vedoucí sboru za ně modlí, tak přišel mezi prvními. V průběhu shromáždění, kdy zaznělo několik svědectví a probíhalo velmi radostné uctívání, vstoupili do místnosti dva muži, co šli "náhodou" kolem. Tyhle "náhody" máme všichni moc rádi. Jeden z nich zůstal až do konce i po konci a vyjádřil se, že to vypadá, jako by ho Bůh pronásledoval, protože všude, kam přijde, pro něj Bůh připraví nějaké nadpřirozené setkání (dalo by se říci, že se jednalo o velmi vlažného křesťana, který neprožívá příliš mnoho radosti ze vztahu s Bohem). Odcházel velmi nadšený.

Už v úvodu někteří sdíleli slova poznání a v jednu chvíli proběhlo uzdravení staré zlomeniny - viz U Hemingwaye se uzdravuje!!!. Byli jsme velmi povzbuzeni slovem, které sdílel pastor o zázracích, které máme dělat MY. Víra rostla hmatatelným způsobem.

Když se hospoda otevřela i pro další hosty, bylo vidět, že personál vypráví, co to odpoledne zažil s křesťany. Doufáme, že se dozvíme, co toto setkání vypůsobilo, jako se to dozvídáme až zpětně od Trpaslíka.

  • 25. březen 2015