Blog 1

Nový život kostem

Tento týden jsme se modlili za jednu starší sestru, kterou silně bolely kosti – i v noci při spánku.

Ještě než jsme se vůbec začali modlit, několik z nás dostalo podobné slovo pro tu sestru. Všechno to směřovalo k tomu, že Bůh chce vlít nový život do jejích kostí, tak jak ona bude zůstávat v Jeho přítomnosti. Vyznávali jsme to nad jejím životem a včera přišla se zprávou, že ty bolesti odešly!!!:-)

Magda Humlová
vedoucí skupinky KCP

  • 15. září 2014