Paul Manwaring

výtah Jaroslav Dražan
Slide 1 Slide 2

Medicína a nadpřirozené uzdravení

Výtah ze semináře Medicine and Healing (Medicína a uzdravování) – nejen pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví

V rámci našeho studia na biblické škole BSSM v Reddingu (Biblickáškola nadpřirozené služby) máme možnost si vybrat volitelné předměty nazvané AMT (advanced ministry training – trénink služby – vyšší úroveň). Jedná se o 5-ti týdenní semináře. Vybral jsem si Medicineand Healing (Medicína a uzdravování), které spadá pod záštitu Paula Manweringa, což je jeden z vedoucích Bethel church. Paul byl uzdraven z rakoviny prostaty přirozenou cestou (operativně) a uvědomuje si, že medicína je prvořadé Boží povolání jako každé jiné (pastor, učitel, …). Přesto je ale v církvi často přehlížena, neboť zde je důraz kladen na uzdravování nadpřirozené. Bůh je vždy ten, kdo uzdravuje, někdy to udělá přirozeně (skrze lékaře a medicínu) a někdy nadpřirozeně (např. skrze modlitbu). Cílem toho AMT bylo částečně kompenzovat situaci, kdy se vyučuje pouze o nadpřirozeném uzdravování, přinést pohled křesťanských sester, lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, dotknout se témat jako: kdy se pokoušet o přirozené a kdy o nadpřirozené uzdravení, zda by se třeba křesťanský lékař měl první modlit a pak léčit atp. Nejednalo se ovšem o žádné komplexní vyučování ani nebyla dána žádná konkrétní pravidla. Níže uvádím pár bodů a postřehů, které mě zaujaly a které mohou zajímat i ostatní a to nejen pracovníky nemocnic.

Je medicína biblicky „k ničemu“?

Vzhledem k tomu, že je v Bethelu hlavní důraz na nadpřirozené uzdravování, tak spousta lidí může nabýt dojmu, že to je to hlavní a medicína je k ničemu, popř., je dokonce od ďábla (doktor tě"prokleje", když ti řekne, že máš rakovinu). To je pochopitelně nesmysl a v Bethelu věří, že medicína je Boží povolání, jako každé jiné. Hodně se teď v kázání soustředí na Jozueho a zaslíbenou zemi (v analogii ke Království nebeskému, které je zaslíbenou zemí pro křesťany, kteří tam již vstoupili – nemusí čekat až do smrti), kde se snoubí nadpřirozené a přirozené, protože pro Boha je oboje přirozené. Každopádně zázračné zaopatření (mana, voda,…) skončilo, když Izraelci vstoupili do zaslíbené země a už se museli starat sami (chovat dobytek, pěstovat plodiny,…).

Zázraky nezmizely

To samozřejmě neznamená, že by zmizely zázraky(např., skrze Elijáše i Elíšu jich Bůh udělal dost), ale už nestačilo jen dojít ven a sesbírat manu a křepelky. Zajímavé je, když v Písmu prvně někoho naplnil Duch Svatý, tak to byl řemeslník (Besaleel, Ex 31), který měl řídit výrobu stánku pro Hospodina. Když to shrnu, tak Bůh si váží přirozené činnosti minimálně stejně jako té nadpřirozené (ještě o tom bude zmínka níže) a protože věříme, že medicína je od Boha (např. protože vše co je dobré, pochází od Hospodina, autor evangelia a skutků Lukáš byl lékař, dále maří skutky ďáblovy a pomáhá lidem), pak je medicína (a medicínští odborníci) naprosto stejně důležitá, jako každé jiné povolání od Boha včetně třeba duchovní činnosti. Mimochodem za povolání v Bethelu označují to, když člověk dělá to, k čemu ho Bůh stvořil.

Kdy jít k doktoru a kdy se modlit?

Vzniká zde tedy určité napětí mezi tím, kdy třeba jít k doktoru a kdy se modlit a vyznávat, že mě Bůh uzdraví nebo pokud věřím, že Bůh chce všechny uzdravit, tak jak může být lékař povolání (všichni budou uzdraveni od Boha). Takovéto napětí můžeme najít v Bibli na spoustě míst a nezbývá nám, než spoléhat na Ducha Svatého, že nám ukáže, co je v dané chvíli správné, než na konkrétní naučená či vydedukovaná pravidla. Níže uvádím pár bodíků, které jsem si odnesl z tohoto AMT a které mohou pomoct dané napětí alespoň trochu ujasnit.

Jak se v tom vyznat?

1) Nemají zde (v Bethelu) na to žádnou přesnou teologii. V zásadě vycházejí z toho, že medicína (podobně jako věda) je naprosto od Pána a je důležitá. Není ani méně ani víc než nadpřirozené uzdravování. To samozřejmě neznamená, že by naopak ignorovali to nadpřirozené. Důležité je oboje a hlavní je to dělat z lásky a soucitu (anglicky compassion, neplést se sympatií). Dnes jsme slyšeli dobrý příklad na základě Písma - podobně jako v Lukáši 10:37 je použito "soucit", což je stejné slovo, jako když byl Ježíš hnut soucitem a uzdravoval slepého (plivl do bláta a protřel mu tím zrak). Závěr je, v Království je stejně ceněná přirozená pomoc, jako ta nadpřirozená. K tomu třeba Tracy Evans (známá misionářka v Africe podporovaná Bethelem a lékařka) ještě dodala, že v Matouši 25:35 : „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne...,“ jsou uvedeny pouze přirozené věci. Protože ty vyžadují nějakou práci. Modlit se za nemocné nás nic nestojí.

2) V medicínské práci (podobně jako v každé jiné činnosti) je třeba se nechat vést Duchem Svatým. V první řadě se od nás v práci očekává práce a my máme ctít zaměstnavatele (i jejich autorita je od Boha). Ze svědectví přednášejících v daném AMT vyplynulo, že je důležité dělat svoji práci dobře, což jim otevírá dveře, aby mohli navazovat vztahy, říkat lidem o Bohu a modlit se za nemocné. Také se máme stát dobrým příkladem - máme mít ducha excelentnosti (spirit of excelence). To znamená, že se máme snažit být nejlepší"Já". Pozor, neplést s duchem perfekcionismu, který říká, že nesmíme udělat chybu a musíme být lepší než ostatní. To není ono. Prostě se jen máme snažit být výborní a dělat dobře, k čemu nás Bůh stvořil.

3) Rozhodně se nemáme stydět, pokud se nemodlíme za nemocné a třeba zavoláme záchranku. Bill Johnson v jedné ze svých přednášek ve škole (i v knize o uzdravování) říká, že se nemodlil za kluka, který měl viditelnou zlomeninu a právě zavolal Tracy Evans (která zrovna byla poblíž) a záchranku. Jediný, kdo nás obviňuje (abychom se cítili špatně), je ďábel.

4) Spíš zajímavý postřeh: Ježíš uzdravoval nemoci (v Bibli), které nebylo možné tehdejší medicínou vyléčit (možná s výjimkou Petrovy tchyně, ale to nevíme, jak vážné to s ní bylo).

5) Bethel hodně dbá na to, aby křesťanští profesionálové v medicíně a Bethel byli propojeni. Mají společnou facebookovou skupinu a pořádají jednou za rok setkání. (To jen na dokreslení důležitosti medicíny).

6) Tracy Evans říkala, že se dostala na řadu míst evangelizovat jen proto, že byla doktorka a protože jí potřebovali. Misionáře by do země nepustili. Dokonce jí to pomohlo dostat se z 5-ti měsíčního zajetí, kde byla, protože nějaký boss potřeboval pomoc.

Bethel a nadpřirozené uzdravování

Není to teologie, tak máme spíše řadu osobních svědectví lidí o tom, jak sek medicíně dostali (doktoři i sestřičky, popř. 1 záchranář a pastor a odstřelovač (momentálně šéf oddělení bezpečnosti v Bethelu)). Každopádně tady lidé mají povolání v oblasti přirozené medicíny, často jsou to lidé, kteří mají dar uzdravování.

Jak probíhá služba uzdravování

Pokud se za někoho modlí, vždy se předem zeptají, zda mohou a položí na něj ruce, jen když souhlasí. Při službě na shromáždění doporučují mít otevřené oči. Také, není tvoje chyba, když se uzdravení nepovede, stejně jako není tvoje zásluha, když ano. Každopádně, je pak třeba lidi povzbudit, protože Bůh je láska, takže by minimálně měli být povzbuzeni, že se setkali s tebou (Boží dítětem, které pro ně má soucit, lásku a radost). Navíc, uzdravení může přijít i později. Stejně, jako u hořčice, někdy se jen zaseje semínko a to pak postupně roste, až se uzdravení objeví navenek.

Čerstvé svědectví

Jedno čerstvé svědectví, které jsme si vyslechli v rámci AMT bylo: Paní, které vyoperovali nejdřív laloky plíce kvůli zánětu a pak ještě další kvůli rakovině (výsledně jí odstranili celou levou plíci), tak měla nějaké divné pocity v hrudi a se strachem šla k doktoru. Ten zjistil pod CT, že má celou novou plíci. Na snímcích z operačního období ji pochopitelně neměla a navíc má jizvy po operacích. Takže se lékaři dost divili. To je svědectví od vedoucí kurzu (sama je také lékařka - plastický chirurg a studuje v Bethelu třetí ročník).

Jaroslav Dražan
Student prvního ročníku BSSM (Bethelské školy nadpřirozené služby), Redding, Kalifornie

  • 28. leden 2015