Bůh hledá poklady

Chtěli bychom se podělit o zážitek, který jsme měli při hledání pokladů.

V neděli – 15.12.2013 – jsme se jako obvykle sešli se skupinkou a modlili se za vodítka, která by nás vedla k pokladům, které ten den chtěl Bůh najít. Podle míst jsme se pak rozdělili a my jsme vyrazili ve složení Jenka, Jarda a Judita.

Jenky vodítka byla: spěch, nádraží, muž, černá bunda
Jardy vodítka: černý vršek, modré džíny, nádraží, (parkoviště), růže, žlučník, krize a jméno Milan
Judity vodítka: elektronika, Míra a Lukáš
Ostatní vodítka nebyla tak podstatná.

Hned za Kulturním domem v Příbrami jsme narazili na paní, která měla správné oblečení a v ruce nesla růži. Sama nám potvrdila, že je to ona, a nechala nás se za ni pomodlit.

Na nádraží jsme zpočátku nikoho nenašli, a tak jsme bloudili po dalších místech – bezvýsledně. Vrátili jsme se tedy k nádraží a tu jsme si všimli elektra. Měli zavřeno – byla neděle před polednem, ale za výlohou se pohyboval člověk v černé vestě a mikině. Dlouho jsme váhali, zda ho jít oslovit, ale on zašel někam dozadu, a tak jsme se začali chystat k odchodu. Najednou jsme si všimli, že dovnitř vešel zákazník. Bylo tedy otevřeno. Tehdy už jsme se odhodlali a vstoupili. Přišel k nám jeden ze dvou prodavačů. Oba měli oblečení podle popisu.

Vysvětlili jsme mu, o co se jedná, a zmínili několik vodítek. On se nad tím velmi zamyslel a povídá, že jsme měli jít asi spíš za kolegou, který tam právě není. Pak nás vedl dozadu do kanceláře a chtěl od nás vysvětlit, odkud jsme, čemu věříme a jak jsme přišli na vodítka. Ještě cestou povídá kolegovi: „Ty počkej tady, Lukáši“. Ohromilo nás, že jedno jméno z našeho seznamu sedí. Během celé „akce“ pán velmi spěchal, protože zde měli zákazníka.

Pán se nás vyptával, jaká tři jména jsme to zmiňovali. Poté nás překvapil vysvětlením, že jsou zde tři kolegové. On je Milan, kolega Lukáš a třetí kolega Míra. Když jsme mu nabídli modlitbu, požádal, abychom se modlili, aby ho navštívil Ježíš.

Místo, oblečení a všechna tři jména plně seděla. Duch svatý nás vedl přesně a ve správný čas. Jistě má s těmito muži nějaký záměr. Vše se shodovalo s veršem, který ráno přijal Jarda: „Já miluji ty, kdo milují mne a dám se najít tomu, kdo mě usilovně hledá.“ Př 8,17

Judita Dražanová

  • 29. prosinec 2014