Bůh odpověděl – Svědectví (2. díl)

Ráda bych se s vámi posdílela o tom, co jsem o minulém víkendu prožila s Pánem.
V sobotu 31. 1. jsem se vydala na „rande“ s Duchem svatým. Měla jsem na srdci jednu věc, a to, že bych chtěla pro našeho Tatínka dělat víc než doposud. Na procházce jsem prosila o službu, o povolání... toužila jsem po něčem, co by bylo na 24 hodin denně. Něco, co by bylo pojmenovatelné, za co bych se zodpovídala – něco, co bych mohla spravovat. Říkala jsem Pánu, že vím o tom, že zdaleka nevím všechno – ale Ježíš taky vyslal služebníky, kteří nevěděli vše. Přeji si být budovaná Pánem, ale nechci dále čekat na to, co už můžu pro Něj dělat hned. Často jsem si pro sebe říkala, kde by mě asi tak chtěl mít On – musím přiznat, že prorocká služba mi byla hodně blízká, tak právě proto jsem ho prosila o toto povolání. Odpověď přišla téměř okamžitě a to taková, že mi někoho pošle, že za mnou přijde nějaký člověk.

Druhý den, v neděli 1. 2. 2015, jsme jeli na shromáždění do Příbrami. Tušila jsem, že ten den bude něčím výjimečný. Už to, že to byly přesně 3 roky, kdy si mě Pán získal a mně se život obrátil vzhůru nohama. Při chvalách na shromáždění jsem pocítila velkou Boží přítomnost. Měla jsem pocit, že se snad začne třást budova, nebo že začne padat zlatý prach, jak to bylo mocné. V ten moment ke mně přišla sestra M. Nebyla jsem schopna ji moc vnímat. Jedno jsem však věděla – to je ten člověk, kterého mi Pán sliboval. Sotva jsme se udržely na nohou, byla to fakt síla. Po shromáždění jsem M. vyhledala, aby mi zopakovala to, co mi chtěla říct. Řekla mi, že mě Pán povolává do prorocké služby.

Bylo to něco úžasného, chtělo se mi smát, chtěla jsem skákat radostí. Přišla i myšlenka – zvládnu to? Na tuto moji otázku vzápětí odpověděl bratr M., který za mnou přišel s tím, že má pro mě slovo – nemám osobě pochybovat, jsem Královská dcera. Všechny mé pochyby se rázem rozplynuly.

V autě na cestě domů jsme si všimli, že moje ruce jsou plné třpytivých zrníček – sláva Pánu! Byla to ta nejkrásnější narozeninová párty, jakou jsem mohla mít :)

Chtěla bych tímto svědectvím povzbudit ty, kteří mají upřímnou touhu pro Pána dělat víc než dosud – je to tady, je to pro tuto dobu a je to pro KAŽDÉHO.
Renata Javůrková (KC Plzeň)

  • 8. únor 2015