RADICALLY LOVED

Moje osobní přání bylo slyšet Todda Whitea naživo. Je to člověk, který miluje Boha a ten si ho používá tak, že ovlivňuje lidi kolem sebe, nevěřící i věřící. Když ho slyším, chci ty věci ve svém životě také a vidím, že je to nejen možné ale i normální. Proto, když jsem zjistila, že bude Todd ve Stuttgartu, nadělila jsem si tuto cestu jako dárek k narozeninám.

Na konferenci mluvil i Andres Bissoni, o kterém jsem předtím neslyšela. Jeho svědectví o tom, jak Duch svatý může proměnit život člověka, bylo silné. Poté co se ho Duch svatý dotknul, odešel ze studia medicíny a šel sloužit Pánu naplno. Dnes si ho Bůh používá po celém světě. Osobně se mě nejvíc dotklo, když mluvil o Mojžíšovi a Boží slávě na hoře. O tom, že je potřeba chtít na horu setkávání do Boží přítomnosti vylézt a nechat se tam v té slávě a ohni proměnit. Mnoho lidí se tam však vylézt bojí, mají strach z Božího ohně a slávy. Ale když vycházíme z intimního vztahu s Pánem, Jeho sláva nás zmocňuje.

Pán určitě věděl, co nám (mě) chtěl zdůraznit a Todd White mluvil ve stejném duchu - ať si zalezeme do pokojíku a jsme na prvním místě s Bohem a v jeho pravdě (v Božím slovu) a z toho pak poplyne všechno ostatní, zázraky a uzdravování. Šiřme a budujme Boží království tady na zemi. To se projevuje spravedlností, pokojem a radostí v Duchu svatém. Když sleduji službu Todda Whita, vidím Ježíše, vidím to, co znamená "být jako Kristus" (Christ-like) a nevěřící lidi to neodpuzuje, ale naopak přitahuje. Normální křesťan to musí chtít taky.

V jedné části programu, kdy Todd White odpovídal na otázky Petera Wenze (pastor BGG Stuttgart), jsem seděla jen pár metrů od něj na zemi a poslouchala. V tu chvíli jsem prožila, že jsem jako Marie u Ježíšových nohou. Bylo to, jako by Ježíš mluvil skrze něj ke mně, cítila jsem, že mluví slova pravdy, v autoritě i v lásce. Cítila jsem se usvědčená, ale zároveň neodsouzená, s velkou touhou po konkrétních věcech v mém životě. Pak mi Pán o několik dní později skrze jednu sestru potvrdil to, co jsem prožila - že chce, abych takhle byla u Jeho nohou a naslouchala Jeho hlasu.

Simona Luftová, KCP

  • 25. březen 2015