Blog 1

Jsi radikálně milován

Jsi radikálně milován!

Máš před sebou čisté stránky své budoucnosti, po tvém boku je Duch Svatý a tvůj nebeský Tatínek tě má nesmírně rád.

28. února 2015 přijeli do Stuttgartu Andres Bisonni a Todd White - kdo se dostavil, jistě nelitoval. Já jsem si uprostřed osmitisícového davu mládežníků přišla tak opečovávaná Boží láskou jako ještě nikdy předtím.

Jsou lidé, jejichž hlad a vášeň pro Boha ovlivňují všechny okolo. Todd White i Andres Bisonni mezi ně určitě patří. Během jejich služby jakoby se otevřelo nebe. Duch Svatý se dotýkal našich srdcí, uváděl nás do pravdy a uzdravoval nemocné.

Pokud máme růst, potřebujeme vidět vyšší úroveň, potřebujeme se nechat „nakazit“ druhými. Nejde o to kopírovat životy hrdinů víry – ale o to zařadit se mezi ně, být světlem světa a motivovat další.

Nejde jen o to poslechnout si skvělé řečníky a užít si báječnou atmosféru. Už bylo dost poznámkových sešitů. Je na čase uvědomit si,že ty jsi ten člověk, pro kterého Bůh naplánoval skvělou budoucnost, není to jen pro pár vyvolených jako je Todd White. Ježíš se na tebe dívá, zvedá prst, aby ukázal na TEBE - na nejúžasnější stvoření pod sluncem - a říká: „Ty! Ano,TY to jsi. Tebe já mám strašně moc rád!“

Anna Míková, KCP, 16let

  • 18. březen 2015