Kris Vallotton

překlad Andrea Lexová
Slide 1 Slide 2

Sériový vrah

V církvi se usadil a pracuje sériový vrah a toho musíme zastavit. Používá různé masky, často se převleče za hodnotné přátele jako je moudrost, správcovství, přemýšlivost nebo pokoj, aby pronikl ke dveřím naší duše. Ale když je uvnitř, začne zabíjet naše sny, ochromovat naše zaslíbení a odklánět naše určení. Jmenuje se STRACH a Bůh ho má na seznamu nejžádanějších zločinců. Mnoho křesťanů tomuto uprchlíkovi poskytuje přístřešek tím, že snižuje jim Bohem dané hrdinské činy, aby mohli ubytovat svůj strach. Čemu zmatení věřící odmítají porozumět je, že psi zkázy stojí u dveří jejich osudu. V zemi, kterou nám Bůh zaslíbil, vždy stojí strategicky umístěný obr. Pokaždé, když lidé uslyší štěkot psů nebo výsměch obra, schovají se v poušti průměrnosti, neustále procházejí otrockými tábory jako je nuda, nedostatek odvahy nebo život beze smyslu. Je čas uvěznit tohoto zabijáka snů a polapit svá zaslíbení.

  • 29. prosinec 2014